ΠΟΛ 1084/2013 (ΦΕΚ 1087Β/30.4.2013) - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Για να δείτε τη σχετική ΠΟΛ, πατήστε εδώ.


Posted on Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου