ΠΟΛ 1084/2013 (ΦΕΚ 1087Β/30.4.2013) - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Για να δείτε τη σχετική ΠΟΛ, πατήστε εδώ.Posted by admin