ΦΕΚ 545Β/1.3.2012: ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

- Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία

- Ταινία γνησιότητας των φαρμάκων

- Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

- Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων

- Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης

- Έγκριση Εφημεριών Ιατρών Ε.Σ.Υ.

ΦΕΚ 545 1 3 2012 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΟΦΑΣΕΙΣ.pdf Posted on Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου