Ν. 4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΟΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έχει δημοσιευθεί ο Ν. 4139/13 που αναφέρεται στις προϋποθέσεις χορήγησης Ναρκωτικών φαρμάκων από τους φαρμακοποιούς καθώς και τις ποινές σε περίπτωση παράβασης των σχετικών άρθρων. 

Τα άρθρα που αναφέρονται στον σχετικό νόμο και αφορούν τα φαρμακεία είναι τα εξής: 8,9,11,14,22


Posted on Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου