ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΤΟΥ MENINGITEC SUSPENSION FOR INJECTION ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ.


Posted on Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου