ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΤΟΥ MENINGITEC SUSPENSION FOR INJECTION ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ.Posted by admin