Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
Για να δείτε το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ πατήστε εδώ.

Posted on Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου