ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

- Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Α.Π.: ΔΥΓ3γ/οικ.4882, 13.1.2012

 

Σχετ.

1. Η υπ' αριθμ. ΔΥΓ3γ/65665/13.12.2011 Υπουργική Απόφαση

2. Τα άρθρα 15 και 120 του Π.Δ. 95/2000, ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας" 


Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3114/Β/30.12.2011 δημοσιεύτηκε η ανωτέρω (1) σχετική Υπουργική Απόφαση, περί υπαγωγής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Palexia 50mg, 75mg, 100 mg και Palexia Retard 50mg, 100mg, 150mg, 200mg, 250 mg στον Πίνακα Γ' των διατάξεων του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.

 

 

- Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Α.Π.: ΔΥΓ3γ/οικ.4894, 13.1.2012

 

Σχετ.

1. Η υπ' αριθμ. ΔΥΓ3γ/65665/13.12.2011 Υπουργική Απόφαση

2. Τα άρθρα 15 και 120 του Π.Δ. 95/2000, ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας" 


Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3114/Β/30.12.2011 δημοσιεύτηκε η ανωτέρω (1) σχετική Υπουργική Απόφαση, περί υπαγωγής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Remifentanil/Teva PD.CSO.J.F 1mg, 2mg, 5mg στον Πίνακα Γ' των διατάξεων του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.

 

- Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Α.Π.: ΔΥΓ3γ/οικ.7294, 19.1.2012

 

Σχετ.

1. Η υπ' αριθμ. ΔΥΓ3γ/65665/13.12.2011 Υπουργική Απόφαση

2. Τα άρθρα 15 και 120 του Π.Δ. 95/2000, ΦΕΚ 76/Α/10.3.2000 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας" 


Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3114/Β/30.12.2011 δημοσιεύτηκε η ανωτέρω (1) σχετική Υπουργική Απόφαση, περί υπαγωγής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Fentanyl Lavipharm 25μg/h, 50μg/h, 75μg/h και 100μg/h στον Πίνακα Γ' των διατάξεων του Ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών.


Posted on Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου