ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Φ80000/οικ.12517/1483 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας δίνεται η δυνατότητα εξαιρεσης του κλάδου υγείας απο τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ


Posted by admin