ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Εγκύκλιος του υπουργείου οικονονικών που αφορά στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011.

Click εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο.


Posted on Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου