ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    
Διεύθυνση: Αζά 11, τ.κ. 43100 Καρδίτσα

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 23/05/2012

 Η Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας συνεδρίασε  εκτάκτως την Τετάρτη 23 Μαΐου του 2012 και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

• Την επʼ αόριστον άρση της πίστωσης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή ανακοινώθηκε από τον Π.Φ.Σ, από τις 23 Μαΐου του 2012.

Η Γενική συνέλευση ζητά:
• Την εξόφληση των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  για το μήνα Μάρτιο -Απρίλιο του 2012
• Την επαρκή χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ώστε να διασφαλιστούν οι πληρωμές των φαρμακείων για το 2012.
• Την αποπληρωμή των χρεών του ΟΠΑΔ για τις οφειλές του από το 2011.
• Την αποπληρωμή των οφειλών όλων των ασφαλιστικών ταμείων που εντάχθηκαν στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  αλλά και αυτών που θα ενταχθούν σε αυτόν στο άμεσο μέλλον

Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

• Στο τέλος του μήνα Μαΐου όλα τα μέλη του Συλλόγου να καταθέσουν την συγκεντρωτική κατάσταση των οφειλομένων του ΕΟΠΥΥ στο Σύλλογο.
• Οι Συγκεντρωτικές καταστάσεις θα αποσταλούν στον Π.Φ.Σ. και το Δ.Σ. του Συλλόγου θα φροντίσει για την τήρηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και την διασφάλιση της άρσης πίστωσης από όλα τα μέλη.
• Η άρση της πίστωσης θα λήξει μόνο μετά από απόφαση του Π.Φ.Σ και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας.
• Καλούμε τον Π.Φ.Σ. να μην κάνει αποδεκτή την πρόταση περί μερικής εξόφλησης οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ


Posted on Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου