ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΦΣΘ

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2012

Η Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία την ακόλουθη πρόταση του προεδρείου:

1. Αναστέλλουμε την επί  πιστώσει χορήγηση φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ  εάν παρέλθουν οι 45 ημέρες της συμβατικής υποχρέωσης του ταμείου χωρίς εξόφληση των φαρμακοποιών.
Η έναρξη της κινητοποίησης γίνεται ενιαία και Πανελλαδικά με απόφαση του ΠΦΣ και σε ημερομηνία που αυτός θα ορίσει και μετά από έγκρισή της  Γ.Σ. του ΦΣΘ.

2. Επαναρχίζουμε την επί πιστώσει χορήγηση των φαρμάκων εφόσον υπάρξει απόφαση του ΠΦΣ και  στην ημερομηνία που αυτός θα ορίσει, απόφαση η οποία θα τεθεί στην έγκριση της Γ.Σ. του ΦΣΘ.

3. Διεκδικούμε την εξόφληση των οφειλών του 2010 και 2011 με παράλληλη δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και των υποχρεώσεων μας προς τις Δ.Ο.Υ. Posted by admin