«Δικαίωμα εκλέγειν – εκλέγεσθαι των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου - Είσπραξη εισφορών»

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

                        ΝΠΔΔ

                                                                                                                  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019

 

Αριθμ. Πρωτ. 3118

Προς: Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας

 

Θέμα : «Δικαίωμα εκλέγειν – εκλέγεσθαι των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου - Είσπραξη εισφορών»

            Επί των αναφερομένων ερωτημάτων στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 124/12.6.2019 έγγραφό σας (αρ. πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 2349/14.6.2019), επαγόμεθα τα κάτωθι:

Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3601/1928 ορίζεται ότι μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι υποχρεωτικώς όλοι οι φαρμακοποιοί εντός της περιφέρειας του συλλόγου, οι οποίοι:

α) έχουν συστήσει νομίμως φαρμακείο, ήτοι τους έχει χορηγηθεί η άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, ως επίσης και η σχετική άδεια λειτουργίας φαρμακείου, και το φαρμακείο να είναι σε λειτουργία («Οι έχοντες νομίμως συνεστημένων φαρμακείον)», και

β) έχουν οριστεί με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, υπεύθυνοι επιστήμονες φαρμακοποιοί σε κληρονομικό φαρμακείοΟι προσωρινώς διευθύνοντες φαρμακείον περιελθόν εις τους συγγενείς αποβιώσαντος φαρμακοποιού»).

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του υπ’ αριθμόν 64/2018 ΠΔ/τος «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου» (ΦΕΚ Α΄ 124) ορίζεται ότι εγγράφονται υποχρεωτικώς στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο οι υπεύθυνοι φαρμακοποιοί που έχουν οριστεί με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη στις περιπτώσεις πολυιδιοκτησίας. 

Συνεπώς όλοι οι ανωτέρω, ως μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

            Τέλος, υποχρέωση καταβολής της εισφοράς προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο έχουν όσοι είναι μέλη του Συλλόγου σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του Ν. 3601/1928.

            Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.Posted on Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου