ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                              ΝΠΔΔ                                     

                                                                                                              31/12/2018

                                            ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κάθε φαρμακείο θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο με ημερομηνία 31.12.2018 , βάσει της ετήσιας παρακράτησης του rebateη οποία έχει αναρτηθεί στην πύλη ΚΜΕΣ/ΕΟΠΥΥ.

Τα ποσά της παρακράτησης ανά κατηγορία ΦΠΑ (6% και 13%) είναι καθαρά, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και ως εκ τούτου θα πρέπει να προσθέσετε τον ΦΠΑ 6%και 13% στα αντίστοιχα ποσά.

Υ.Γ. Το πιστωτικό τιμολόγιο θα πρέπει να συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα πρωτότυπα παραστατικά στο φάκελο υποβολής που αφορά στο μήνα Δεκέμβριο 2018.

                            ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ


Posted on Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου