ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ FREZYLAC

Α.Π.: 4475/22-12-2017


Από Frezyderm Α.Β.Ε.Ε.


Παρακαλούμε, όπως βρείτε συνημμένη την ενημερωτική επιστολή σχετικά με την συμπληρωματική προληπτική ανάκληση βρεφικού γάλακτος Frezylac και τη φόρμα απογραφής που αφορά τα άμεσα συνεργαζόμενα με τη FREZYDERM φαρμακεία.


FREZYDERM - ΠΑΡΤΙΔΕΣ FREZYLAC ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Συμπληρωματική ανάκληση 22/12/2017


Posted on Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου