ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕΔ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ Ε-ΔΑΠΥ

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα του ΕΟΠΥΥ:

- Αριθμός Πρωτοκόλλου ΠΦΣ: 4024/17.11.2017

- Αριθμός Πρωτοκόλλου ΠΦΣ: 4025/17.11.2017
Posted by admin