ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ e - ΔΑΠΥ


Αθήνα, 24/2/2017

Αναλυτικές οδηγίες για την καταχώρηση και την υποβολή γνωματεύσεων Ιατροτεχνολογικών προϊόντων  στο e - ΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ. 
Posted by admin