Φ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗ 13 -ΣΕΡΡΕΣ
ΤΗΛ: 2321028177

Α.Π: 166 Σέρρες
14 Σεπτεμβρίου 2012

Προς
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
και Εκλέκτορες

Θέμα: Προτάσεις και σκέψεις για συστεγάσεις φαρμακείων και απορρόφηση των νέων συναδέλφων

Παρατηρήθηκε ότι μετά την εφαρμογή της Νομοθεσίας που επιτρέπει και τη χωρίς περιορισμού ίδρυση φαρμακείων στην Περιφέρεια και την αδυναμία των νέων φαρμακείων να βρουν άλλο τρόπο επαγγελματικής αποκατάστασης, ένας τεράστιος αριθμός φαρμακείων ιδρύθηκαν σε χωριά με πληθυσμό 300-400 κατοίκων με αποτέλεσμα η λειτουργία τους από την πρώτη στιγμή να είναι προβληματική.
Συγχρόνως τα ήδη εγκατεστημένα φαρμακεία που ο τζίρος τους ήταν ικανοποιητικός γιατί εξυπηρετούσαν την περιοχή βρέθηκαν σε εξαιρετικά δυσμενή θέση. Λόγω λοιπόν της οικονομικής ανέχειας θα μπορούσε μια τέτοια κατηγορία φαρμακείων να συστεγασθούν αν υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Προτείνουμε :

1) Ο αριθμός των φαρμακείων να προσμετράτε ανά Δήμο π.χ. στο Δήμο Σερρών με πληθυσμό 80.000 κατοίκων να λειτουργούν 80 φαρμακεία .

2) Το rebate των συστεγασμένων φαρμακείων να αντιστοιχεί στο τζίρο του κάθε συστεγασμένου φαρμακείου και όχι στο συνολικό τζίρο.

3) Να επανέλθει για το συστεγασμένο φαρμακείο της πόλης η Νομοθεσία που το προστάτευε όσον αφορά τις αποστάσεις. Όσον αφορά τα συστεγασμένα φαρμακεία της επαρχίας να μην ανοίξει άλλο φαρμακείο σε χωριό που έχει συστεγασθεί σε άλλη τοποθεσία παρά μόνο να λειτουργήσει αν αποφασίσει να γυρίσει πίσω στο χωριό ο συστεγαζόμενος φαρμακοποιός που έχει κάνει προφανώς αποσυστέγαση.

4) Πάνω από δύο εργαζομένους σε ένα φαρμακείο ο τρίτος να είναι υποχρεωτικά φαρμακοποιός.

5) Να λειτουργεί το νοσοκομειακό φαρμακείο όπως ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Όλα τα καταστήματα του ΕΟΠΥΥ να είναι επανδρωμένα με φαρμακοποιούς.

6) Όλες οι φαρμακαποθήκες να ελεγχθούν για να διαπιστώσουμε αν εφαρμόζουν το νόμο για την υποχρεωτική εργασία ενός φαρμακοποιού. Υπόψη ότι η θέση φαρμακοποιού επιδοτείται με 600 Ευρώ το μήνα

 

O Πρόεδρος                           Η Γραμματέας

ΑΡΓΥΡΗΣ ΡΟΝΤΣΗΣ                      ΖΩΗ ΤΣΑΝΤΙΡΗ


Posted on Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου