ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Δημήτρης Τσιριμπής - Μέλος ΔΣ ΦΣ Κορινθίας

Μετά από αυτή τη συνάντηση του Πέτρου στην ΚΜΕΣ νομίζω ότι μπορούμε να

περιγράψουμε αδρά τις απαιτήσεις που γεννούν οι καιροί και που κακώς (ίσως με λίγη περιπαικτική μόνο διάθεση) επικεντρώθηκαν στον περιβόητο.. “πόλεμο του λάστιχου”!

Κοντά 3 χρόνια μετά την έλευση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στη ζωή μας (Δεκέμβριος του 2010) όλοι οι υγειονομικοί φορείς εστιάζουν τις σύγχρονες απαιτήσεις όχι στα συνδετηράκια και τα λαστιχάκια αλλά στα παρακάτω:

1) Πλήρη αντικατάσταση κάθε τύπου γνωμάτευσης!

  • Συνταγές κόκκινης μονής γραμμής (π.χ. Lonarid, Tavor κτλ), κινολονών (π.χ. Ciproxin, Norocin) αλλά και απλές γνωματεύσεις φυλλασόμενες επί διετία (π.χ. Akineton) μπορούν εύκολα να τυπώνονται από το σύστημα! Αντί για τα μπλοκάκια (τα οποία είναι έτσι κι αλλιώς αθεώρητα, δημιουργούν τεράστιο όγκο άρα και πρακτική αδυναμία ελέγχου και αποτελούν και στόχο κλοπής, άρα εφιάλτη για κάθε Ιατρό) τα οποία αποτελούνται από στέλεχος και πρωτότυπο ή/και στέλεχος, πρωτότυπο και αντίγραφο, το σύστημα μπορεί να τυπώνει αντίγραφο της συνταγής: ένα κατά την έκδοση για τον Ιατρό ο οποίος θα τα κρατά αριθμημένα σε ένα ντοσιέ, ένα κατά την εκτέλεση για το δικό μας αρχείο. Το συνοδευτικό της συνταγής μπορεί έτσι να απαλειφθεί εντελώς και να αντικατασταθεί από μια ηλεκτρονική επισήμανση “συνοδευτικό έγγραφο” όπως άλλωστε ισχύει και τώρα! Για τις περιπτώσεις συνταγογράφησης χωρίς συνταγή ασφαλιστικού Ταμείου μπορεί εύκολα να προβλεφθεί η εκτύπωση ενός παραπεμπτικού μόνο και όχι κανονικής συνταγής.
  • Νοσοκομειακές γνωματεύσεις μπορούν επίσης απλά να αντικατασταθούν από ηλεκτρονική σήμανση! Όλοι οι Ιατροί είναι πιστοποιημένοι στην ΗΔΙΚΑ. Άρα μπορεί εύκολα ένας Ιατρός, ο οποίος π.χ. καλείται να συνταγογραφήσει μια συνταγή κατ’ επίκληση εντολής από Νοσοκομειακή Κλινική, να ανοίγει ένα παράθυρο αναζήτησης, να βρίσκει απλά από το όνομά του τον Ιατρό του Νοσοκομείου που γνωμάτευσε το σκεύασμα (είτε απλό, είτε Νοσοκομειακό Φάρμακο, είτε ΦΥΚ) και να τον τικάρει πιστοποιώντας και ταυτόχρονα χρεώνοντάς του την εντολή συνταγογράφησης! Θα μπορούσε εναλλακτικά με παρόμοιο τρόπο με την πλατφόρμα εξετάσεων e-diagnosis, ο Νοσοκομειακός Ιατρός να έχει καταχωρήσει στον ασθενή την εν λόγω γνωμάτευση με το απαραίτητο αιτιολογικό-ιστορικό, ώστε με το ΑΜΚΑ του ασθενούς ο οποιοσδήποτε συνταγογράφος να αποκτά πρόσβαση, να ελέγχει την γνωμάτευση και να συνταγογραφεί το απαραίτητο Φάρμακο!

Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνεται και με τη συνταγογράφηση εκτός ειδικότητας: η γνωμάτευση του Ειδικού θα μένει και θα πιστοποιείται στο ΑΜΚΑ του ασθενούς για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι Νόμοι (π.χ. για ένα έτος που είναι για τα αναλώσιμα), θα μπορεί να ελέγχεται από τον συνταγογράφο Ιατρό και ηλεκτρονικά να “μνημονεύεται” σε κάθε αντιγραφή συνταγής! Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνεται και καλύτερος έλεγχος της άσκοπης συνταγογραφίας πολύ καλύτερος από την απλή, τυπική και ανούσια αναφορά του Ειδικού χειρόγραφα.

2) Μείωση γραφειοκρατίας αφού αυτή είχε νόημα μόνο στην παλιά “χάρτινη” εποχή! Δεν έχει νόημα πια:

  • Ο περιορισμός των 3 φαρμάκων ανά συνταγή
  • Η αναγραφή στο βιβλιάριο των φαρμάκων (ακόμα δε και η ύπαρξη βιβλιαρίων αντί για μία εκτυπώσιμη λίστα φαρμάκων και ημερομηνιών την οποία μπορεί να κρατά ο ασθενής)
  • Οι σφραγίδες/υπογραφές Ιατρών, Νοσοκομείων, ΚΥ, ΠΙ κτλ (εφόσον μπορούν να δηλωθούν οι IP των υπολογιστών ή των router των Δημόσιων τομέων και η ηλεκτρονική σφραγίδα)
  • Η αρίθμηση των συνταγών κατά την κατάθεση (αφού μία-μία ελέγχονται και δεν γίνεται πλέον να εκτελεστεί εκπρόθεσμη συνταγή!!!)
  • Η εκτύπωση σε διαφορετικά φύλλα (εκτύπωση στο ίδιο φύλλο αφού σκανάρονται πάνω-κάτω)

Χαιρετίζουμε την ακύρωση της υποχρέωσης υπογραφής στο κουτάκι “ΕΚΑΣ” καθώς και για τυχούσες μειωμένες συμμετοχές  0% ή 10% και ευελπιστούμε ότι συντομότερα απ’ ό,τι περιμένουμε θα γίνουν κινήσεις και για τα παραπάνω τα οποία θα μετατρέψουν πολλά θέματα σε.. αχρείαστα!Posted by admin