ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Π.Δτος ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

A.Π. 4540 ΑΘΗΝΑ 3/9/2018


Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
 
Θέμα: «Κατάθεση αίτησης ακυρώσεως κατά του Π.Δτος για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων»


Σας ενημερώνουμε ότι ο Π.Φ.Σ. δια των πληρεξουσίων δικηγόρων του Ηλία Δημητρέλλο και Απόστολο Παπακωνσταντίνου, άσκησε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του υπ’ αριθμόν 64/2018 Προεδρικού Διατάγματος «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου» (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018). 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.               


Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης Σεραφείμ Ζήκας


Posted on Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου