ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
                                                                                                 Αθήνα,3-11-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 ΝΠΔΔ
                                                                                                  Αρ. Πρωτ. 3901
                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι κατόπιν της σχετικής υπ’ αριθμόν 5/25.10.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων με τον ΕΟΠΥΥ, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ήτοι από 01.11.2017 έως 31.10.2018, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες με την προηγούμενη συλλογική σύμβαση. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                       ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

Posted on Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου