ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ API

Αθήνα, 6/10/2015

Αριθμ. Πρωτ. 3150

ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας


Θέμα: Εφαρμογή νέου API

Σε συνέχεια του με Αριθμ. Πρωτ 3103/30-9-2015 εγγράφου του ΠΦΣ, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή του νέου API  με όλες τις νέες δυνατότητες που συμπεριλαμβάνει, θα ισχύσει από 1/12/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ


Posted on Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου