ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα, 30/1/2015

                                                                    ΠΡΟΣ

                                                                    Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας


Θέμα: Αρίθμηση συνταγών

Με το σημερινό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ καταργείται η υποχρέωση αρίθμησης συνταγών για όσους συναδέλφους το επιθυμούν εκτός των φαρμακείων που εξακολουθούν να υποβάλλουν τις συνταγές με χειρόγραφες συγκεντρωτικές καταστάσεις.

Πρακτικά:

Εφόσον οι  εκτελεσμένες ηλεκτρονικές συνταγές και οι χειρόγραφες που έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρονικές τοποθετούνται με τη σειρά εκτέλεσης τους στα πακέτα συνταγών, όπως φαίνονται στην αναλυτική κατάσταση εκτέλεσης συνταγών του όποιου προγράμματος διαθέτει το κάθε φαρμακείο, στις συνταγές αυτές δεν αναγράφεται κανένα νούμερο αρίθμησης.

Για τις χειρόγραφες συνταγές που δεν μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρονικές, θα αναγράφεται επί της συνταγής το νούμερο το οποίο αντιστοιχεί στη σειρά που έχει λάβει η συνταγή στο πρόγραμμα φαρμακείου και στην αναλυτική κατάσταση εκτέλεσης συνταγών, βάζοντας χρονικά περιθώρια στην κατάσταση αυτή, από την 1η εργάσιμη μέρα του μήνα έως την ημέρα εκτέλεσης της χειρόγραφης συνταγής.

Εννοείται ότι οι χειρόγραφες συνταγές εξακολουθούν να τοποθετούνται στο τέλος, σε ξεχωριστό πακέτο.

Το ίδιο καθεστώς που ισχύει για τις χειρόγραφες, ισχύει και γι όσες έχουν εκτελεστεί χειρόγραφα.


         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ     


Δείτε ΕΔΩ το σημερινό έγγραφο του ΕΟΟΠΥ

και    ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο του ΠΦΣ                                        

           

           

Posted on Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015
Return  


 
το Blog του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου